لینک های دسترسی

Breaking News

انفجارات در هند و پاکستان - 2003-08-04


تعداد تلفات ناشی از دو انفجار بزرگ بروز يکشنبه درهند و پاکستان رو به افزايش است.

مقامات هند در ايالت گجرات درغرب هند ميگويند تعدا کشته شدگان انفجار يک کشتی در اوايل روز يکشنبه اکنون به چهل و سه نفر رسيده است.

مامورين ميگويند يک انفجار تصادفی گاز يک کار گاهء الماس تراشی سه تعمير را درشهر صورت تخريب کرد.

مامورين در پاکستان ميگويند حداقل چهل وهفت نفر در انفجاری که يک دهکده را در منطقهء کوهستانی شمالی پاکستان هموار ساخت کشته و يک صد و پنجاه نفر ديگر زخمی گرديدند.

انفجار در حالی رخ داد که مردم برای خاموش ساختن يک حريق ناشی از شارتی برق در يک خانه کمک می کرند که دران مواد منفجرهء مورد استفادهء ساختمان نگهداری می شد.

XS
SM
MD
LG