لینک های دسترسی

Breaking News

نشر فهرست زندانيان فلسطينی توسط اسرائيل - 2003-08-04


۰اسرائيل يک فهرست زندانيان فلسطينی را نشر کرده که ميگويد در نظر دارد آنها را در اواخر اين هفته در کوشش برای استحکام پلان صلح بر خوردار از پشتيبانی بين المللی آزاد سازد.

اين فهرست شامل پنجاه و نه فلسطينی است که بحيث اعضای گروه های تندرو حماس و جهاد اسلامی، سازمانهای که ده ها حمله را بر اسرائيل انجام داده اند، معرفی شده اند. اين فهرست حاوی اسمای اکثر چهار صد و چهل و سه زندانی است که قرار است روز چهار شنبه آزاد گردند.

رهبران فلسطين ميخواهند که اسرائيل تمام تقريباً شش هزار نفری که در زندانهای اسرائيل بسر ميبرند آزاد سازد.

در عين زمان مامورين نظامی اسرائيل ميگويند عساکر اسرائيل يک مرد فلسطينی را که بمی را امروز در يک خيابان مورد استفادهء قوای اسرائيل درساحل غربی تعبيه ميکرد بقتل رسانيدند.

XS
SM
MD
LG