لینک های دسترسی

توافق ليبيا جهت پرداخت غرامت به مصيبت رسيدگان سقوط طياره در لاکربی - 2003-08-14


خانواده های بعضی از قربانيان بم گزاری سال ۱۹۸۸ در يک طيارهء مسافربر امريکائی بر فراز لاکربی سکاتلند می گويند يک توافق جديد با ليبيا بايد صرف يک قدم اول در ثبوت انصراف ليبيا از دهشت افگنی باشد.

مامورين ليبيا و وکلای قانونی خانواده هائی که در انفجار پرواز ۱۰۳ پان امريکن کشته شدند بروز چهارشنبه موافقه ای را در لندن امضا کردند که بموجب آن ليبيا دو مليارد و ۷۰۰ مليون دالر می پردازد.

جان موزی، پدر يکی از قربانيان ميگويد اين توافق به ليبيا کمک می کند يک جامعهء عادی شود. اما او اظهار نگرانی کرد که اين توافق توجه را از ناکامی تدابير امنيتی قبل از انفجار منحرف می سازد گه باعث قتل ۲۷۰ نفر شد.

XS
SM
MD
LG