لینک های دسترسی

مذاکرات وزير خارجهء ايالات متحده و سرمنشی ملل متحد - 2003-08-21


کولن پاول وزير خارجهء ايالات متحده و کوفی انان منشی عمومی ملل متحد دوام تعهد شانرا برای کمک در باز سازی عراق بعد از جنگ ابراز داشتند.

کولن پاول بعداز مذاکراتی در نيو يارک با منشی عمومی ملل متحداين مذاکرات را بمناسبت يک وضع حزن آور خواند. وی گفت حامل مراتب تسليت از جانب رئيس جمهور بُش و مردم امريکا به نسبت حملهء روز سه شنبه بر مقر ملل متحد در بغداد است. کولن پاول گفت ديپلوماتها هنوز هم روی لحن يک فيصله نامهء جديدی کار می کنند که از کشورها خواهد خواست عساکری را برای کمک در مراقبت ازعراق بعد از جنگ اعزام دارند.

XS
SM
MD
LG