لینک های دسترسی

Breaking News

کوشش جهت رسيدن بتوافق روی فيصله نامه در مورد پروگرام ذروی ايران - 2003-09-10


هيئت اجرائيهء ادارهء بين المللی انرژی سعی دارد روی فيصله نامه ای در مورد پروگرام ذروی ايران بتوافق برسد. يکی از پشنهاد ها که ازحمايت کشور های غربی بر خوردار است به جمهوری اسلامی ايران تا ختم ماهء اکتوبر وقت خواهد داد که ثابت سازد اسلحهء ذروی را انکشاف نمی دهد.

مسودهء دومی از ايران می خواهد که اطلاعاتی در بارهء پروگرام ذروی اش ارائه دارد ولی ضرب الاجلی تعيين نمی کند. کمال خرازی وزير خارجهء ايران می گويد اگر به ايران حق داشتن يک پروگرام ذروی با مقاصد صلح آميز داده نشود ، شايد تهران بر همکاری خود با ادارهء بين المللی انرژی تجديد نظر نمايد.

ادارهء بين المللی انرژی ذروی اميدوار است که اين فيصله نامه درين هفته به تصويب برسد.

XS
SM
MD
LG