لینک های دسترسی

توافق گزارش شدهء کوريای شمالی در مذاکرات آيندهء چندين جانبه - 2003-09-12


يک گزارش منتشره در جاپان حاکيست که کوريای شمالی در اصول موافقه نموده تا در يک دور دوم مذاکرات چندين جانبه روی پروگرام توليد اسلحهء ذروی آن کشور اشتراک کند.

کيودو آژانس خبرگزاری جاپان از قول منابع ناشناس دپلوماتيک در ماسکو گزارش ميدهد که کوريای شمالی به روسيه و ساير کشورهای داخل مذاکرات ماهء گذشته در پيکنگ اين موضوع را اطلاع داده است.

از وقتی که آن مذاکرات خاتمه يافت پيونگ يانگ در مورد اشتراک در يک دور جديد مذاکرات بيانات ضد و نقيضی صادر کرده است.

در مورد از سر گرفتن احتمالی مذاکرات تاريخی تعيين نگرديده است.

در کوريای شمالی روزنامهء رسمی رودانگ سينمون تبصره را منتشر ساخته طی آن از ايالات متحده که خلع سلاح پيونگ يانگ را تقاضا کرده شديداً انتقاد نموده است.

XS
SM
MD
LG