لینک های دسترسی

Breaking News

عکس العمل به اعطای جايزهء صلح نوبل - 2003-10-10


گروه های مدافع حقوق بشر، رهبران جهان و برندگان سابق جايزهء صلح نوبل از اعطای جايزهء صلح به شيرين عبادی فعال حقوق بشر ايرانی استقبال کرده اند.

جمی کارتر، رئيس جمهور اسبق ايالات متحده که برندهء سال گذشتهء جايزهء صلح نوبل بود گفت خانم عبادی ثابت ساخته که يک انسان معتقد باصول می تواند بر حيات يک عدهء زياد اثر مثبتی بگذارد.

ڤاسلاڤ هاڤل، رئيس جمهور چک که خود يک کانديد امسال بود و طرفداران زيادی داشت مراتب تبريکی خود را اعلام داشت.

و در لندن گروهء عفو بين المللی از تصميم کميتهء نوبل حسن استقبال کرده گفت اين جايزه در حالی اعطا می شود که اصول حقوق بشر بصورت فزاينده ای مورد تهديد قرار ميگيرد.

اما در ايران آژانس خبرگزاری رسمی آن کشور اعطای جايزه را بدون اينکه از دست آوردهای خانم عبادی نامی برده شده باشد گزارش داد.

و در پولند لخ وونسا، برندهء سال ۱۹۸۳ جايزهء صلح نوبل گفت عدم اعطای جايزهء صلح به پاپ جان پال، يک اشتباهء بزرگ بود. پاپ جان پال بخاطر موقفش عليهء جنگ ايالات متحده در عراق و ساير فعاليت های بطرفداری از صلح يکی از کانديد هايی بود که طرفداران زيادی داشت.

XS
SM
MD
LG