لینک های دسترسی

Breaking News

†ين راکت حامل انسان را بفضا پرتاب خواهد کرد - 2003-10-13


سه فضانورد چينی که برای مقام اولين فضانورد آن کشور رقابت می کنند بمحل پرتاب در صحرای گوبی واقع در شمال غرب چين مواصلت کرده اند.

سينهوا، آژانس خبرگزاری چين ميگويد آزمايشات برای انتخاب اولين فضانورد بروز سه شنبه آغاز مييابد. قرار است سفينهء شيژوی ۵ بين روزهای چهارشنبه و جمعه از مرکز جيوچوان بفضا پرتاب گردد.

اگر همه چيز بر وفق مرام پيش برود، پرتاب سفينهء حامل انسان چين را به کلب کشورهايی که سفينهء حامل انسان بفضا پرتاب کرده اند، شامل می سازد. صرف ايالات متحده و روسيه راکت های حامل انسان را بفضا پرتاب کرده اند.

XS
SM
MD
LG