لینک های دسترسی

Breaking News

استقبال ايالات متحده از تصميم ايران در مورد پروگرام ذروی آن کشور - 2003-10-22


ايالات متحده از تصميم ايران مبنی بر اجازه دادن به تفتيش های بدون اطلاع قبلی مفتشين ذروی بين المللی و ملتوی ساختن پروگرام غنی ساختن يورانيم، استقبال کرده است.

جورج بش، رئيس جمهور ايالات متحده امروز طی سخنرانی در اندونيزيا گفت اين يک انکشاف خيلی مثبت است.

مامورین عالی رتبهء روسيه نيز در مورد اين توافق اظهار خرسندی کرده گفت اين اقدام همکاری ذروی ماسکو را با تهران آسان تر می سازد.

در تهران، مامورين حکومت گفتند ايران شام چهارشنبه اسناد فعاليت های سابقهء ذروی خود را به ادارهء بين المللی انرژی اتمی تسليم خواهد کرد.

ايران بروز سه شنبه اعلام کرد که تقاضای ادارهء بين المللی انرژی اتمی را قبل از ضرب الاجل ۳۱ اکتوبر برآورده می سازد.

XS
SM
MD
LG