لینک های دسترسی

Breaking News

يک گزارش سنا در مورد استخبارات قبل از جنگ عراق - 2003-10-24


روزنامهء واشنگتن پوست نوشته است که يک کميتهء مجلس سنا گزارشی را ترتيب می دهد که از استخبارات قبل از جنگ حکومت بش در مورد عراق انتقاد می کند.

روزنامه گزارش می دهد که کميتهء استخبارات مجلس سنا جورج تنت، رئيس سی آی ای و ساير مامورين استخباراتی را در مبالغهء تهديد از ناحيهء صدام حسين مقصر ميخواند.

روزنامه نوشته است آن کميته از مقدار اطلاعات استخباراتی مورد اختلاف، و يک منبعی که حکومت بش در نوشتن اسناد عمده در مورد عراق استفاده کرده متعجب شده است.

روزنامه از قول پت رابرتس، رئيس کميتهء مجلس سنا نوشته است که اطلاعات استخباراتی بعضاً نامرتب بوده و ادارات استخباراتی به مامورين حکومت بش خدمت مناسب نکرده بود.

XS
SM
MD
LG