لینک های دسترسی

عکس العمل جورج بش بر حملات در عراق - 2003-10-27


جورج بش، رئيس جمهور ايالات متحده در عکس العمل بيک روز بم گزاری های مهلک در عراق ميگويد که هر قدر ايالات متحده در عراق مؤفق می شود بهمان اندازه هدف حملات قرار می گيرد.

رئيس جمهور حين استقبال از پال برمر، رئيس ادارهء ايالات متحده در عراق، در قصر سفيد، صحبت کرد. جورج بش گفت در عراق دهشت افگنانی وجود دارند که برای کشتن هر کسی آماده هستند، ولی اکثريت وسيع مردم عراق مخالف دهشت افگنی هستند. او و پال برمر هردو بر پيشرفت در عراق تاکيد کردند. پال برمر گفت روزهای خوب و روزهای بدی وجود داشته ولی روزهای خوب بيشتر از روزهای بد است.

اين تبصره ها به تعقيب يک سلسله بم گزاری ها در اطراف بغداد صورت گرفت که طی آن حد اقل ۳۴ نفر کشته و ۲۲۴ تن ديگر مجروح شدند.

XS
SM
MD
LG