لینک های دسترسی

Breaking News

تشييع جنازهء بتينا گوازلاغ در افغانستان - 2003-11-19


اقارب يک کارمند فرانسوی امور بشری در افغانستان جهت اشتراک در محفل يادبود ازان کارمند مقتول بکابل وارد شده اند.

بتينا گوازلاغ بروز يکشنبه توسط دو مرد مسلح سوار بر موترسيکل در موتر ملل متحد در شهر غزنی بضرب گلوله بقتل رسيد. دو نفر توقيف شده و بعضويت به گروهء طالبان مظنون هستند.

اين گلوله باری جامعهء بين المللی کارمندان امدادی را که با خطرات روزافزون مواجه هستند، تکان داد. ادارهء پناه گزينان ملل متحد به تعقيب حمله، کارمندان خارجی خود را از بعضی از خطرناک ترين مناطق افغانستان خارج کرد.

خانم گوازلاغ طی بيش از يک سال گذشته با پناه گزينان افغان کار ميکرد. او گفته بود که اگر چيزی اتفاق بيفتد او را در افغانستان دفن کنند. مراسم تشييع جنازهء او بروز پنجشنبه و محفل يادبودش بروز يکشنبه صورت ميگيرد.

والدين و برادر و خواهر او گفتند که جهت ادای احترام به عزيز شان و همهء کسانی که برای يک داعيهء شريف جان خود را بخطر انداخته اند به افغانستان مسافرت کردند.

XS
SM
MD
LG