لینک های دسترسی

Breaking News

شاهراه افغانستان - 2003-12-17


حامد کرزي رئيس دولت انتقالي افغانستان از رئيس جمهور بُش به نسبت نقش ايالات متحده در باز سازي يک شاهراه عمده ستراتيژيک که کابل را به قندهار مرکز اقتصادي در جنوب وصل ميکند تشکر کرده است.

يک بيانيه قصر سفيد ميگويد حامد کرزي درين مکالمه تيلفوني همچنان رئيس جمهور بُش را درجريان پيشرفتهاي گذاشت که در لويه جرگه درکابل بعمل آمده است . اين لويه جرگه مسوده قانون اساسي جديد افغانستان را تصويب ميکند.

رئيس جمهور بُش به حامد کرزي که اين شاهراه را ديروز رسماً افتتاح نمود گفت اين شاهراه يک انکشاف مهم براي مردم افغانستان است . رئيس جمهور گفت اين شاهراه اتحاد سياسي را بين ولايات افغانستان پيش خواهد برد ، تسهلياتي در تجارت فراهم خواهد کرد و دسترسي بيشتر مردم را به مراقبتهاي صحي و فرصتهاي آموزشي مهيا خواهد نمود..

پروژه باز سازي اين شاهراه که قسمت اعظم تمويل آنرا حکومت ايالات متحده نموده ، با وصف حملاتي توسط شورشيان طالب تکميل گرديد. اکثر کار گران اين شاهراه هدف اختطاف قرار گرفتند و چندين نفر شان کشته شد ند.

شاهراه وقت مسافرت بين کابل و قندهار را از شانزده ساعت به تقريباً شش ساعت تنزيل ميدهد.

XS
SM
MD
LG