لینک های دسترسی

حامد کرزي اميدوار هست تا راي گيري طوريکه پلان شده  بر گزار گردد - 2004-01-10


حامد کرزي رئيس حکومت انتقالي افغانستان ميگويد وي در انتخابات رياست جمهوري افغانستان که قرار است در ماه هاي بعد تر سال جاري داير گردد، اشتراک خواهد کردکرزي امروز شنبه به خبر نگاران گفت اميدوار است تا راي گيري طوريکه تا حدود شش ماه ديگر پلان شده بر گزار گردد.

لويه جرگه افغانستان قانون اساسي جديد افغانستان را در اوايل هفته تصويب کرد وراه را براي انتخابات باز نمود. اما ملل متحد هشدارداده که را گيري بخاطر مشکلات امنيتي که مساعي نامنويسي راي دهندگان را صدمه زده شايد به تعويق بيافتد.

مامورين ملل متحد از تخمين ده مليون نفورس واجد شرايط راي دهي در افغانستان کمتر از ۲۷۵ هزار نفر را نام نويسي کرده اند.و هيات هاي نامنويسي نتوانسته اند تا بخاطر خطرات امنيتي به بسياري از مناطق کشور دسترسي پيدا کنند. ملل متحد همچنان هشدارداده که امنيتي خارج پايتخت در ماه هاي اخير رو به خرابي بوده است . بروز پنجشنبه حد اقل ۱۵ نفر عمدتاً اطفال در اثر حمله راکت دهشت افگنان در ولايت قندهار کشته شدند.

XS
SM
MD
LG