لینک های دسترسی

پرويز مشرف:افراط  گرائي خطر به  پاکستان  و تصوري  بدي  به اسلام  در جهان داده  است  - 2004-01-17


سوال کنندگان بيانيه پرويز مشرف رئيس جمهور پاکستان را به پارلمان آنکشور که نخستين بيانيه پس ازاحراز قدرت در يک کودتاي بدون خونريزي در بيش از چهار سال قبل بود، مختل نمودند. اعضاي پارلمان از احزاب مخالف حکومت در جريان بيانيه چهل دقيقه ئي پرويز مشرف مخالفت خود را باآواز بلند ابراز ميداشتند.

اين بيانيه به جلسه مشترک مشترک پارلمان از طريق تيلويزيون در سر تاسر پاکستان پخش گرديد. بعضي از اعضاي احزاب عمده مذهبي مخالف او به عنوان اعتراض جلسه را ترک کردند. رئيس جمهور اکستان دراين بيانيه خود ازمردم پاکستان خواست که جنگي را عليه افراط گرائي براه اندازند و گفت افراط گرائي خطري به پاکستان است و به اسلام تصوري بدي در جهان داده است .

XS
SM
MD
LG