لینک های دسترسی

Breaking News

حکومت جاپان برای اولين بار بعد از جنگ دوم جهانی قوای خود را در يک منطقه جنگی ارسال نمود - 2004-01-19


يک قواي نخبه دفاعي جاپان وارد عراق شد تا براي تعبيه در قواي يک هزار نفري غير حربي در عراق آماد گي بگيرد . اين قوا اولين تعبيه قواي جاپان در يک منطقه جنگي بعد از جنگ دوم جهاني ميباشد. صدراعظم جاپان از تصميم حکومت جاپان جهت ارسال قوا به عراق با وجود مخالفتهاي قوي داخلي دفاع نمود.

جونيچيرو کووي زومي صدراعظم جاپان گفت فراهم نمودن کمک هاي باز سازي در عراق مسولئيت بين المللي است که جاپان در آن سهم ميباشد. باساس گزارش آژانس کيودوي جاپان که يک سروي آراي عامه را ديروز يکشنبه نشر نمود بيش از نصف جواب دهندگان مخالف ارسال قواي جاپان به عراق ميباشند.

XS
SM
MD
LG