لینک های دسترسی

Breaking News

عکس العمل پاکستان به گزارش سفر مجوزهء وزير اسرائيل - 2004-01-20


اسلام آباد اين گزارش را تکذيب کرده که قرار است در ماهء مارچ يک وزير کابينهء اسرائيل منحيث يک عضو هيئت ملل متحد، ازان کشور ديدن نمايد.

اسرائيل کتس، وزير زراعت اسرائيل به رادوی آن کشور گفت که دعوت سازمان غذا و زراعت جهان را مبنی بر اشتراک در هيئتی که از پاکستان ديدن می کند قبول نموده است.

کتس که عضو حزب حاکمهء ليکود اسرائيل است گفت اين سفر با تفاهم کامل اسلام آباد ترتيب شده است.

اما شيخ رشيد وزير اطلاعات پاکستان بخبرنگاران گفت چنين کنفرانسی در ماهء مارچ در پاکستان در نظر گرفته نشده و اسلام آباد کدام دعوتنامه ای ارسال نکرده است.

XS
SM
MD
LG