لینک های دسترسی

Breaking News

جارج بش ميخواهد که  در مورد پيدا کردن اسلحه تخريب و تاثير جمعي در عراق حقايق را بداند - 2004-01-30


جارج بش رئيس جمهور ايالات متحده ميخواهد که در مورد پيدا کردن اسلحه تخريب و تاثير جمعي در عراق حقايق را بداند . وقتي از وي سوال شد که از تحقيقات آزاد در مورد اطلاعات استخباراتي حمايت ميکند رئيس جمهور مستقيما پاسخ نداد اما گفت که ميخواهد دريابد که حکومتش قبل از جنگ در مورد اسلحه در عراق چه فکر ميکرد.

درين هفته رئيس سابق مفتشين سلاح گفت که در مورد ادعاي داشتن سلاح تخريب جمعي ً ما تقريبا در اشتباه کامل بوديمً ديويد کي اضافه نمود که وي از تحقيقات آزاد حمايت ميکند . بروز پنجشنبه يک مشاور عالي رتبه جارج بش تقاضاي بررسي يک هيات خارج از دائره حکومت را رد نمود.

XS
SM
MD
LG