لینک های دسترسی

Breaking News

انتخابات پارلمانی ايران  - 2004-02-23


ايا لات متحده امريکا و اتحاديه اروپا انتخابات پارلمانی ايران را انتقاد کرده اند.در اين انتخابات اصلاح طلبان اکثريت شان را به محافظه کاران تندرو بعد از ان از دست دادند که يک تعداد زياد انها از اشتراک در انتخابات محروم ساخته شدند.

ريچارد بوچر نطاق وزارت خارجه امريکا،رای گيری روز جمعه را شکستی برای ديمو کراسی خوانده گفت، اين انتخابات با معيار های بين المللی مطابقت نداشت.اما او گفت،فشار برای ديموکراسی در ايران ادامه خواهد يافت.در بروکسل،وزرای خارجه کشور های عضو اتحاديه اروپا در باره محروم ساختن اصلاح طلبان از اشتراک در انتخابات، تاسف عميق و مايوسی شان را ابراز داشتند.

نتايج غير رسمی رای گيری روز جمعه نشان ميدهد که محافظه کاران اکثريت اشکار را در پارلمان ۲۹۰ عضوی بدست خواهند اورد و اصلاح طلبان در حدود چهل کرسی را در اسامبله در اختيار خواهند داشت.

XS
SM
MD
LG