لینک های دسترسی

Breaking News

پاکستان راکت جديد را آزمايش کرد - 2004-03-09


پاکستان ميگويد يک راکت بالستيک جديد را شليک و آزمايش کرد که قابليت رسيدن به اهدافی بهر جای هند را دارد.

يک بيانيهء نظامی پاکستان امروز سه شنبه حاکيست راکت زمين به زمين تازه انکشاف داده شده بنام شاهين دو، تمام انواع کلاهک هارا تا فاصلهء دو هزار کيلومتر حمل ميکند.

بيانيه محل اين آزمايش را مشخص نمی سازد اما تاکيد می کند که اسلام آباد بحيث يک معيارِايجاد اعتماد، تمام کشور های همسايه اش را در بارهء اين آزمايش قبلاً اطلاع داده بود.

بيانيهء نظامی پاکستان مزيداً ميگويد اين آزمايش ارادهء پاکستان را جهت حفظِ کمترين حدِ قابليت بازداری قابل اعتبار، منعکس می سازد.

اين آزمايش در حالی صورت می گيرد که روابط بين پاکستان وهند رو به گرمی روان است .

XS
SM
MD
LG