لینک های دسترسی

Breaking News

راديوی جديد اردو - 2004-05-10


هيات اجرائيهء نشرات ايالات متحده يک پروگرام جديد دوازده ساعته را بزبان اردو برای شنوندگان صدای امريکا در جنوب آسيا آغاز نمود. آپ کی دنيا يا جهان شما نشرات خود را امروز دو شنبه آغاز کرد. اين پروگرام به مليونها شنوندهء زبان اردو در پاکستان و هند و ساير مناطق خبر، اطلاعات و پروگرامهای تفريحی تقديم خواهد داشت . کنت تام لنسن رئيس هيات اجرائيهء نشرات حکومت ايالات متحده که نشرات راديوهای بين المللی غير نظامی بشمول صدای امریکا را نظارت می کند ، گفت اين هيات مسرور است کهراديو توانسته است خبر های متوازن و مؤثق را به چنان بخش مهم جهان فراهم می سازد. وی گفت راديوی جديد اردو همچنان در پيشبرد تفاهم بهتر از ايالات متحده دران منطقه کمک خواهد کرد.

XS
SM
MD
LG