لینک های دسترسی

Breaking News

حامد  کرزي  رئيس  دولت  انتقالي  افغانستان  ماه آينده  از  ايالات  متحده ديدن  خواهد کرد - 2004-05-25


حامد کرزي رئيس دولت انتقالي افغانستان ماه آينده از ايالات متحده ديدن خواهد کرد تا در کنفرانس سران هشت کشور عمده صنعتي جهان اشتراک نمايد و با رئيس جمهور بُش و ساير مامورين عالي رتبۀ ايالات متحده نيز ملاقات خواهد نمود.

جاويد لودين نطاق حامد کرزي به خبر نگاران در کابل گفت رئيس دولت افغانستان نخست به ايالت جارجيا در جنوب ايالات متحده سفر خواهد کرد تا در کنفرانس سرا ن هشت کشور عمده صنعتي جهان که در هشتم جون داير ميگردد اشتراک نمايد.

حامد کرزي از جارجيا به واشنگتن سفر خواهد نمود و قرار است با رئيس جمهور بُش و دانالد رمز فلد وزير دفاع و کولن پاول وزير خارجه ملاقاتهاي انجام دهد. انتظار ميرود که مذاکرات واشنگتن بر جنگ جاري تحت رهبري ايالات متحده عليه دهشت افگني در افغانستان و همچنان ساحات متعدد باز سازي متمرکز باشد.

ايالات متحده بزرگترين کمک کننده براي باز سازي افغانستان بوده و مليارد ها دالر براي تشکيل اردوي جديد و باز سازي سرکها ، مکاتب ، شفاخانه ها و وزارتهاي افغانستان کمک کرده است.

XS
SM
MD
LG