لینک های دسترسی

Breaking News

ايران و انرژي  ذروي - 2004-05-27


ايران تهديد کرده که اگر اداره بين المللي انرژي ذروي به همکاري ايران بامفتشين اين اداره مربوط ملل متحد اذعان نکند شايد تفتيش هاي نمونه وي از تاسيسات ذروي اين کشور را متوقف سازد. محمد خاتمي رئيس جمهور ايران گفت ايران بطور يکجانبه سال گذشته به تفتيش دقيق ساحات ذروي اش موافقه کرد. رئيس جمهور ايران گفت اگر همکاري ايران شناسائي نشود دليلي وجود نخواهد داشت که به ادامه چنين تفتيشهاي اجازه داده شود.

هفته گذشته ايران آنچه را که افشاي کامل فعاليتهاي ذروي اش خواند تسليم داد. ولي اداره بين المللي انرژي ذروي ميتواند در صورتيکه اين گزارش را رضائينتبخش نداند اين مساله را ماه آينده براي وضع تعزيرات به شوراي امنيت ملل متحد ارجاع نمايد.

XS
SM
MD
LG