لینک های دسترسی

Breaking News

تحقيقات در مورد مرگ تلمن تکميل شده است - 2004-05-29


قواي نظامي امريکا ميگويد مرگ پت تلمن سابق ستاره فتبال امريکا در جنگ، شايد درنتيجه با اصطلاح (آتشباري دوستانه) بوده باشد. قواي نظامي امريکا با نشر اعيلاميه امروز شنبه گفت تحقيقات آن در مورد مرگ تلمن تکميل شده است.

قواي نظامي امريکا هيچکسي را مسئول مرگ تلمن نيافته اما ميگويد چنين معلوم ميشود که تلمن در اثر آتشباري جانب خودش و واحد خاص نظامي بنام رينجر که درجنوبشرق افغانستان با قواي دشمن مي جنگيد به ضرب گلوله کشته شده باشد. قواي نظامي ميگويد جنگ با استفاده از آتش بعد از آن آغاز يافت که واحد تلمن با استفاده از سلاح خفيفه و آتش هاوان از جانب يک گروه ده دوازده جنگجوي دشمن مورد محله قرار گرفت .

قواي نظامي علاوه ميکند در جريان اين جنگ اين ستاره سابق فتبال اريزونا مربوط تيم کاردينالز موترش را ترک گفته و براي مقابله وسرکوبي آتشباري دشمن موضع گرفت ودرهمان موضع بود که بضرب گلوله کشته شد. بيانيه قواي نظامي امريکا ميگويد اين جنگ در يک منطقه ضيق وتنگ شديدا کوهستاني با شرايط نور بسيار اندک بوقوع پيوست.

بيانيه تاکيد ميکند که تمام جنگ هاي مسلح شامل يک مقدار سراسيمه گي ودست وپاچگي ميباشد وبا در نظر داشت روشني کم و شرايط در صحنه جنگ اين چانس افزايش مييابد که عساکر کشته شود ويا همقطاران شانرا به قتل برسانند.

تلمن بحيث سمبول وطنپرستي در امريکا زماني مبدل گرديد که قرار داد سه اعشاريه شش مليون دالري براي تمديد قرارداد فتبال را رد کرده و در سال ۲۰۰۲ به قواي نظامي امريکا يکجا شد. بعد از مرگ تلمن از رتبه تخصص به دلگي مشر ترفيع داده شده ومدال نقره دريافت داشت.

XS
SM
MD
LG