لینک های دسترسی

Breaking News

زلزله  شديدي که شمال تهران را تکان داد  حد اقل ۲۵ نفر کشته وچندين  صْد نفر زخمي شده اند - 2004-05-29


مقامات در ايران ميگويند در اثرزلزله شديدي که مناطق کوهستاني شمال تهران را تکان داد ، حد اقل ۲۵ نفر کشته وچندين صْد نفر زخمي شده اند. بيش از ۸۰ قريه در اواخر روز جمعه يا ويران ويا بشدت صْدمه ديده اند. زلزله به معيار زلزله سنج رکتر حد اقل شش اعشاريه يک تخمين شده است . مناطق شديداً صدمه ديده ايالت قزوين ا مازندران در امتداد بحيره کسپين است . مرکز زلزله در بالاده حدود ۷۰ کيلومتر دورتر از تهران بوده که در اثر آن کلکينها شکسته و باشندگان سراسيمه وخوف زده را بجاده ها کشانيد.

XS
SM
MD
LG