لینک های دسترسی

بش مي گويد مرگ رونالد ريگن يک روز تاسف بار در امريکاست - 2004-06-06


رئيس جمهور بش مي گويد مرگ رونالد ريگن رئيس جمهور اسبق يک روز تاسف بار در امريکاست. کلير بوکان نطاق قصر سفيد روز شنبه گفت رئيس جمهور بش که مصروف سفري به اروپاست، در ارتباط به مرگ رونالد ريگن بيانيه طولاني تري صادر خواهد کرد. ژک شيرک رئيس جمهور فرانسه که ميزبان رئيس جمهور بش است نيز با اطلاع از مرگ ريگن ابراز تاسف کرده و او را يک دولت مرد بزرگ خواند. ملکه اليزابت برتانيه گفت از مرگ رونالد ريگن متاثر شده است. مارگاريت تاچر صدراعظم سابق برتانيه که يک متحد نزديک رونالد ريگن بود گفت مليون ها نفر که اکنون بخاطر سياست هاي ريگن در آزادي زندگي مي کنند، او را بخاطر خواهند داشت.

XS
SM
MD
LG