لینک های دسترسی

مارگرت تچر و ميخائيل گورباچف در ميان ساير شخصيتهاي  برجسته جهان خواهند بود که درمراسم رسمي تشييع جنازه رنالد ريگن  در کليساي ملي واشنگتن اشتراک نمايند - 2004-06-07


مارگرت تچر صدراعظم سابق برتانيه و ميخائيل گورباچف در ميان ساير شخصيتهاي برجسته جهان خواهند بود که در نظردارند در مراسم رسمي تشييع جنازه رنالد ريگن در کليساي ملي واشنگتن اشتراک نمايند. رهبر سابق برتانيه بعد از يک سلسله حملات قلبي از سخنراني در محضر عامه اجنتاب کرده اما ويديو تيپي راکه شامل سوانح رنالد ريگن است و ماهها قبل از وفات ريگن ثبت کرده ، ايراد خواهد کرد. ريگن و تچر دوستان نزديک بودند و بخاطر تنفر شان از کمونيزم از نگاه سياسي متحد بودند. گورباچف با رئيس جمهور سابق امريکا در جريان جلسه سران در سالهاي اخير جنگ سرد روابطي برقرار کرده بود.

XS
SM
MD
LG