لینک های دسترسی

Breaking News

جنگ بين شورشيان کرد وعساکرايراني در سرحدايران - 2004-07-06


بين عساکر ايراني وشورشيان کردي در امتداد سرحد ترکيه وايران جنگهايي بوقوع پيوسته است. شورشيان ميگويند حد اقل ۱۶ عسکر ايراني و چهار کردي در زد وخورد هاي روز جمعه بدين طرف کشته شده اند. مقامات ترکيه و گزارش هاي خبري کرد ها ميرساند که اين تلفات بعد از آنکه قواي ايراني عليه جنگ جويان کرد در امتداد سرحدات کوهستاني با ترکيه عملياتي را آغاز کرد، صورت گرفت. ، دربار اين عمليات تبصره رسمي از جانب حکومت ايران نشر نشده است. ترکيه همچنان از زمانيکه شورشيان کردماه گذشته يک آتش بس پنج ساله را نقض کردند به سرکوبي آنها اقدام کرده است.

XS
SM
MD
LG