لینک های دسترسی

Breaking News

نهم  اکتوبر تاريخ انتخابات  رياست جمهوري  افغانستان - 2004-07-09


افغانستان ميگويد انتخابات تاريخي رياست جمهوري را در نهم اکتوبر داير خواهد کرد ولي انتخابات پارلماني تا ماه اپريل به تعويق انداخته خواهدشد. زکيم شاه رئيس دفتر مشترک افغانستان و ملل متحد براي تنظيم انتخابات روز جمعه اين تاريخ را در تلويزيون افغانستان اعلام نمود. وي گفت انتخابات پارلماني در سال دو هزار و پنج داير خواهد گرديد و بعد بطور مشخص ماه اپريل را نام برد. حکومت حامد کرزي که از حمايت ايالات متحهد بر خوردار است اميدوار بود که هردو انتخابات درماه جون داير گردد ولي کمبود امنيت آنرا مجبور ساخت که انتخابات را به تعويق اندازد. طالبان و تندروان متحد آنها تعهد کرده اند که اين انتخابات را که اولين انتخابات آزاد خوانده شده ، مختل خواهند ساخت.

XS
SM
MD
LG