لینک های دسترسی

Breaking News

سازمان صحي جهان از پيشرفت در مبارزه با مرض ايدز گزارش داد - 2004-07-10


سازمان صحي جهان مي گويد در فرامه کردن مراقبت وتداوي صد ها هزار افراد مطاب بمرض ايدز در کشور هاي روبه انکشاف پيشرفت قابلملاحظه بميان آمده است. در گزارشي که امروز شنبه نشر شد اين اداره بين المللي گفت تعداد بيشتر قربانيان مرض ايدز در افريقا، آسيا وامريکاي جنوبي و اروپاي شرقي حالا اميدواري بزرگتري براي زنده ماندن طولاني تر نسبت بيک سال قبل دارند. داکتر ايان سمت مشاور منشي عمومي سازمان صحي جهان ميگويد آن اداره در آستانه افزايش پروگرامها براردارد وبه ۲۰۰ مليون دالر براي کمکِ تطبيق تداوي و عملي نمودن پروگرامهاي مراقبتي در جريان ۱۸ ماه آينده براي کمک کشور هاي روبه انکشاف ضرورت دارد. در يک جلسه يک هفته يي که روز يکشنبه در بنکاک افتتاح ميشود هزاران متخصص در مورد وجيبه تداوي ايدز و روشهاي جلوگيري در افريقا وآسيا خطابه هايي ايراد خواهند کرد.

XS
SM
MD
LG