لینک های دسترسی

Breaking News

احمد قرعيه، صدراعظم فلسطين براي فعلاً بعهده خود باقي ميماند - 2004-07-20


احمد قرعيه، صدراعظم فلسطين به اثر اصرار ياسر عرفات رئيس جمهور موافقه نموده تا براي فعلاً بعهده خود باقي بماند مامورين ميگويند احمد قرعيه بعد ازانکه ياسر عرفات استعفي او را نپذيرفت، موافقه کرد بحيث صدراعظم بکار خود ادامه بدهد احمد قرعيه بروز شنبه با ابراز مايوسيت بخاطر موجي از ناآرامي ها در باريکه غزه استعفي داد بروز دوشنبه ياسر عرفات پسر کاکاي خود را که بحيث قوماندان امنيه غزه تعيين نمود برطرف کرد و قوماندان امنيه قبلي را دوباره بوظيفه اش تعيين نمود تقرر پسر کاکاي عرفات باعث احتجاجات خشونت بار دو روزه در غزه بخاطر فساد اداري ادعا شده در اداره فلسطين گرديد کوفي عنان، منشي عمومي ملل متحد از فلسطينيان خواستار شد بمنظور جلوگيري از بحران وضع امنيتي را بهبود بخشند

XS
SM
MD
LG