لینک های دسترسی

يوکراين به دانلد رمسفلد گفت قوايش را درعراق نگهميدارد - 2004-08-13


يفلين مار چوک وزير دفاع يوکراين ميگويد آن کشورقواي محدودش را درعراق نگه خواهد داشت و بدينترتيب به اين شايعات پايان بخشيدکه قواي آن کشور شايد يا کاهش يابد ويا از عراق خارج شود مارچوک گفت حضور درعراق نزديک به معيار فعلي يک هزار وشش صد نفر حفظ خواهد شد تبصر هاي وزير دفاع يوکراين بعد از مذاکراتي در تفريحگاه وي در شهر پارتينيت با دانلد رمسفلد وزير دفاع امريکا نشر ميشود رمسفلد در کريميا با ليونيد کوچما رئيس جمهور لان کشور نيز ملاقات نمود اين مقام ارشد امريکايي ازباکو پايتخت آذربايجان به يوکراين آمده است که در آنجا با الهام علي يف رئيس جمهور آذربايجان مذاکراتي بعمل آورد وزير دفاع امريکا عازم شهر سنت پيترزبرگ روسيه ميشود تا روز شنبه در مذاکرات با سرگي ايفانوه وزير دفاع اشتراک نمايد

XS
SM
MD
LG