لینک های دسترسی

ملل  متحد ميگويد    ثبت نام راي دهندگان در افغانستان مؤفقانه بود - 2004-08-26


مامورين ملل متحد ميگويند ثبت نام راي دهندگان براي انتخابات عمومي در افغانستان مؤفقانه بود و نود در صد آنانيکه واجد شرايط راي دهي هستند ثبت نام کرده اند ژان آرنو نماينده خاص ملل متحد براي افغانستان روز چهار شنبه به شوراي امنيت ملل متحد گفت بيش از چهار مليون از جمله ده مليون نفري که ثبت نام کرده اند زنان هستند ولي وي همچنان هشدار داد که بعضي گروه ها بشمول طالبان مخلوع مصمم هستند انتخابات ماه اکتوبر را اخلال کنند مامورين ملل متحد ميگويند اکثر کارمندان انتخابات از طرف بقاياي طالبان و يا فعالين القاعده مورد حمله قرار گرفته اند

XS
SM
MD
LG