لینک های دسترسی

Breaking News

توافق هند  و پاکستان به  توسعه  مذاکرات مربوط به کشمير - 2004-09-04


منموهن سنگه صدراعظم هند ميگويد حکومت او آماده است با هر گروه تندرو بشمول آنانيکه در کشمير هستند در صورتيکه از خشونت دست بکشند مذاکره کند صدراعظم هند اين مطلب را امروز در دهلي جديد در جريان اولين کنفرانس مطبوعاتي اش از زمان بقدرت رسيدن در ماه مي اظهار داشت اين کنفرانس مطبوعاتي يک روز قبل از داير گرديد که مامورين عالي رتبه هند و پاکستان در دهلي جديد براي مذاکره درباره يک سلسله مسايل وسيع بشمول کشمير ملاقات ميکنند تندروان اسلامي در کشمير از سال ۱۹۸۹ به اينطرف براي آزادي اين منطقه و يا ادغام آن با پاکستان مي جنگند قبل بر آن امروز مامورين عالي رتبئ هند و پاکستان مذاکراتي داير کرده و گفتند هر دو جانب پيشنهادات مفيدي بمنظور حل اختلاف کشمير ارائه داشتند هند و پاکستان به توسعه مذاکرات روي قلمرو مورد منازعه کشمير موافقه کردند مامورين هندي ميگويند هفتاد و دو پيشنهاد را بشمول تغير در خط کنترولي که قسمتهاي تحت اداره هند و پاکستان را در کشمير تقسيم ميکندبه پاکستان ارائه داشته اند

XS
SM
MD
LG