لینک های دسترسی

Breaking News

مشرف بحيث رهبر قواي نظامي پاکستان باقي  ميماند - 2004-09-15


وزير اطلاعات پاکستان ميگويد باوجود تعهد مشرف مبني ير استعفي از عهده رهبري قواي نظامي تا ختم سال جاري، وي بحيث رهبر قواي نظامي پاکستان باقي خواهد ماند شيخ رشيد احمد، امروز چهارشنبه به خبر نگاران در اسلام آباد گفت که رئيس جمهورمشرف بحيث رئيس قواي نظامي بخاطري باقي خواهد ماند که وضع کشور ايجاب ميکند اين اعلام مدت کوتاهي بعد از آنکه قانون گذاران محافظه کارِايالت سرحد شمال غرب فيصله نامه را تصويب کرده و تقاضا نمودند که جنرال مشرف بحيث رئيس قواي نظامي طوريکه تعهد نموده بود استعفي نمايد، نشر گرديد اين تقاضا از جانب ۵۵ قانون گذار طرفداري شده و۱۴ تن آنرا رد کردند ماه دسمبر گذشته رئيس جمهور مشرف موافقه نموده بود که ازاين پست تا ختم سال ۲۰۰۴ ميلادي استعفي نمايد برعکس، يک ائتلاف تندرو مخالف اسلامي ، ازيک راي گيري پارلماني طرفداري کرد تاچنان تعديلات درقانون اساسي را تصويب نمايد که به رئيس جمهور صلاحيت هاي بيحدميدهد

XS
SM
MD
LG