لینک های دسترسی

Breaking News

انتخابات  افغانستان  بي  سابقه و گامي  به پيش درين کشور  جنگ زده - 2004-10-08


درانتخابات رياست جمهوري در افغانستان مردم براي اولين بار جهت انتخاب رهبر شان در کشوري راي ميدهند که از مدت طولاني دستخوش مبارزه وحشيانه قدرت طلبي بوده است.

افغانستان ميدان جنگ سرد بعد از تهاجم قواي اتحاد شوروي سابقه در سال ۱۹۷۹ گرديد که يک حکومت کمنونيستي را درانجا تاسيس کرد.

ايالات متحده و متحدين آن صد ها مليون دالر را صرف تمويل جنگ چريکي عليه قواي شوروي و متحدين افغان شان کردند اين مقاومت فرسايشي آخر الامر عساکر اتحاد شوروي را از افغانستان در سال ۱۹۸۹ بيرون راند ولي جنگ خونين چريکي با نبرد جناح هاي سياسي براي کنترول اين کشور ادامه يافت. در چند سال بعد از آن هزاران نفر کشته شدند و کابل به ويرانه مبدل گرديد.

در سال ۱۹۹۶ طالبان برهبري ملا محمد عمر کنترول کابل را بدست گرفتند اين گروه بر افغانستان بحيث يک دولت اسلامي حکمروائي کرد ولي قسمتهاي از کشور تحت کنترول مخالفين باقي ماند طالبان همچنان يک متحد اسامه بن لادن رهبر القاعده بودند و از تسليم دهي او که در حملات دهشت افگني عليه ايالات متحده در اواخر ۱۹۹۰ دست داشت ، ابا ورزيدند. بعد از حنلات دهشت افگني سال دو هزار و يک بر ايالات متحده ، عساکر برتانيه و ايالات متحده به کمک مبارزين گروه هاي مخالف طالبان در افغانستان طالبان که القاعده را پناه داده بودند ، راندند.

قواي ائتلاف کنترول کابل را بدست گرفت و در دسمبر سال دو هزار و يک گروه هاي افغان روي تشکيل حکومت مؤقت برهبري حامد کرزي يک پشتون موافقه کردند در خلال دوام خشونتها توسط تندروان طرفدار طالب و حاميان القاعده ، حکومت حامر کرزي و جامعه بين المللي براي باز سازي افغانستان بحيث يک دموکراسي کار کردند. اولين آزمايش عمده اين کوشش ها روز شنبه آغاز ميگردد و اين زمانيست که مليونها تبعه افغان به پاي صندوق هاي راي ميروند.

XS
SM
MD
LG