لینک های دسترسی

Breaking News

اولين راي  دهنده در  انتخابات رياست  جمهوري افغانستان يک  زن بود - 2004-10-09


يک دختر نزده ساله افغان در کمپ پناهندگان افغان در پاکستان در نزديکي اسلام آباد اولين کسي بود که امروز در انتخابات رياست جمهوري افغانستان راي داد.

مقدسه صديقي يکي از هفتصد و چهل هزار پناهنده افغان در پاکستان است که براي راي دادن ثبت نام کرده اند او و خانواده اش در سال ۱۹۹۲ از افغانستان فرار کردند. راي دهندگان ديگر افغان از بين شانزده کانديد بشمول حامد کرزي رئيس دولت انتقالي و محمد يونس قانوني وزير معارف سابق يکي را انتخاب ميکنند. عساکر براي عقب زدن هر گونه حمله توسط طرفداران طالبان تندرو که مامورين ميگويند در نظر داشتند انتخابات را مختل سازند تعبيه شده اند. روز جمعه خشونتها در چندين منطقه در افغانستان بروز کرد و مامورين در قندهار ميگويند يک لاري پيچيده شده با سيمهاي مواد منفجره را ضبط کردند.

اردوي پاکستان عساکر اضافي را به سرحدات خود اعزام نمود تا از عبور شورشيان از پاکستان براي مختل ساختن انتخابات افغانستان جلو گيري کنند.

XS
SM
MD
LG