لینک های دسترسی

Breaking News

رد  تقاضاي  مخالفين  براي  متوقف ساختن  انتخابات  از طرف کميسيون  انتخابات  افغانستان  - 2004-10-09


حامد کرزي رئيس دولت انتقالي افغانستان تقاضاي کانديد هاي مخالف را براي متوقف ساختن انتخابات رياست جمهوري به ادعاي فريبکاري انتقاد نمود. . کرزي گفت تقاضاي مقاطعه اکنون که مليونها افغان با وصف برف و باران براي راي دادن مراجعه کرده اند، بسيار دير است وي گفت آرزو مندي مردم فايق آيد. اولين انتخابات رياست جمهوري افغانستان امروز شنبه بعد از آن به سوي يک آشوب کشانده شد که پانزده کانديد رياست جمهوري مخالف حامد کرزي ادعاي فريبکاري در انتخابات را نمودند و توقف راي دهي را تقاضا کردند.

ولي مامورين انتخابات اين تقاضا را غير موجه دانسته و رد کردند. آنها گفتند با وصف بعضي مشکلات تخنيکي افغانها به تعداد بسيار زياد براي راي دادن مراجعه کردند و عمليه راي دهي مصؤن و منظم پيش رفت.

اين مناقشه بعد از آن بروز کرد که کار مندان انتخابات در بعضي از مراکز راي دهي اشتباهاً انگشت راي دهندگان را با رنگ عادي رنگ کردند. مامورين انتخابات ميگويند اين مشکل بزودي کشف شد و بر اعتبار عمومي آراء تاثيري نخواهد داشت.

صفوف طولاني صبح امروز شنبه در برابر مراکز راي دهي در سر تاسر افغانستان تشکيل شده بود و تعداد زياد راي دهندگان از اينکه مي توانستند مستقيماً رهبر شان را انتخاب کنند، مسروراند.

XS
SM
MD
LG