لینک های دسترسی

Breaking News

فشار افراد قبائلي پاکستان بر تندروان ،جهت رهايي گروگانان چينائي - 2004-10-12


يک شوراي افراد قبائلي پاکستان سعي ميکند تا دو انجنير چيني راکه از جانب تندروان مربوط القاعده در نزديکي سرحد پاکستان با افغانستان گروگان گرفته شده اند، رها نمايند.

صد ها قبائلي امروز سه شنبه در يک دهکده در يک منطقه دور دست قبائلي در جنوب وزيرستان جمع شده اند که در آنجا اين چيني ها از روز شنبه به اين طرف گروگان مي باشند.

قبائلي ها ريش سفيدان قبائل مسعود را فرستاده اند تا بر گروگان گيرندگان فشار وارد کنند ولي ازين نگران هستند که اگر گروگانان کشته شوند تمام قبيله، مسوول شناخته خواهند شد.

اين گروگان گيري از جانب عبدالله مسعود دستور داده شده است که خودش از زندان گوانتاناموي کيوبا در ماه مارچ رها گرديده است. روز دوشنبه وي تهديد کرد که اگر به طرفداران او و گروگانان شان اجازه داده نشود در منطقه نزديک بوي بپيوندند، امر قتل يکی او گروگانان را صادر خواهد کرد.

انجنير هاي چيني پاکستان را در اعمار يک بند آب کمک ميکردند. بيجنگ از اسلام آباد تقاضا کرده است تا در قسمت رهائی انها اقدام کند.

XS
SM
MD
LG