لینک های دسترسی

يک سروي مقدماتي يک موسسه بين المللي نشان ميدهد که حامد کرزي در انتخابات رياست جمهوري افغانستان بيشترين آرا را بدست آورده است - 2004-10-12


يک سروي مقدماتي يک موسسه بين المللي نشان ميدهد که حامد کرزي در انتخابات رياست جمهوري افغانستان بيشترين آرا را بدست آورده است

XS
SM
MD
LG