لینک های دسترسی

Breaking News

تائيد عهده قومانداني عالي  نظامي  پاکستان  به  جنرال مشرف  از طرف  پارلمان اين کشور  - 2004-10-14


پارلمان پاکستان لايحه ای را تصويب نمود که به پرويز مشرف رئيس جمهور پاکستان اجازه خواهد داد بحيث رئيس اردوي پاکستان ايفاي وظيفه نمايد. اين تصميم با وصف وعده هاي قبلي او اتخاذ شده که گفته بود از عهده رياست اردو در ختم سال جاري کنار ميرود.

اين لايحه امروز پنجشنبه در اسامبله ملي پاکستان با اکثريت ساده تصويب گرديد و تقاضادارد که پرويز مشرف اجازه يابد اين عهده را حفظ کند تا بتواند به مبارزه عليه دهشت افگني و محافظت تواميت ارضي کشور ادامه دهد. اعضاي مخالف او در پارلمان استدلال کردند که اين لايحه به جنرال مشرف صلاحيت زيادي خواهد داد و تخلفي از قانون اساسي است.

اين لايحه اکنون به مجلس سنا ميرود که درانجا نيز حکومت اکثريت دارد. ناظرين ميگويند لايحه از طرف مشرف واجب التعميل نخواهد بود که ميگويد تصميم نهائي را تا کنون اتخاذ نکرده که به اين وظيفه ادامه دهد يا نه.

XS
SM
MD
LG