لینک های دسترسی

Breaking News

توني بلير ميگويد تقاضاي عساکر توسط ايالات متحده يک حرکت سياسي نيست - 2004-10-19


توني بلير، صدراعظم برتانيه ميگويد کشورش صرف در صورتي بتقاضاي ايالات متحده مبني بر انتقال عساکر برتانوي به نزديک بغداد پاسخ مثبت خواهد داد که براي آن يک توجيه نظامي وجود داشته باشد او امروز بخبرنگاران گفت موضوع بخاطر تقاضاي قواي نظامي ايالات متحده از قواي مسلح برتانيه تحت غور قرار داده شده نه بخاطر يک خواهش سياسي جورج بش، رئيس جمهور ايالات متحده از وي مامورين ميگويند انتقال عساکر برتانيه عساکر امريکائي را فارغ ميسازد تا بعمليات ضد دهشت افگني در ساير نقاط عراق بپردازند قبلاً جک سترا وزير خارجه برتانيه نگراني هاي اعضاي پارلمان را که ميگفتند اين تقاضا يک نمايش پشتيباني از جورج بش قبل از انتخابات در ايالات متحده است، رد نمود بروز دوشنبه جف هون، وزير دفاع برتانيه گفت مقامات تا اواسط هفته تصميم نهائي را اتخاذ خواهند کرد برتانيه در حال حاضر در جنوب عراق در حدود ۹۰۰۰ عسکر دارد

XS
SM
MD
LG