لینک های دسترسی

پيوستن  زندانيان آزاد شده از گوناتانامو در  جنگ در افغانستان - 2004-10-22


مامورين وزارت دفاع ايالات متحده ميگويند حد اقل هشت زنداني که از زندان نظامي ايالات متحده در گوانتانامو آزاد شده اند اخيراً به جنگجويان شورشيان در افغانستان و پاکستان پيوسته اند. مامورين ميگويند چندين زنداني سابقه در جريان گلوله باري ها با قواي ائتلاف تحت رهبري ايالات متحده کشته شدند يکي از اين زندانيان سابقه که يک نو جوان بود درين اواخر با يک گروه ازجنگجويان طالبان دوباره دستگير شد.

عبد الله محسود يک زنداني سابقه ديگر به وسايط نشراتي پاکستان گفت مؤفقانه هويت خود را در جريان دو سال در توقيف ايالات متحده پنهان کرد.

گفته ميشود که وي اکنون اکنون يک گروه تندرو را در منطقه قبايلي شمالغرب پاکستان رهبري ميکند اين گروه مسؤليت اختطاف دو انجينير چينائي را درين اواخر ادعا کرد. مامورين ايالات متحده دو صد و دو زنداني را از گوناتانامز از سال دو هزار و دو به اينطرف آزاد ساخته اند در حدود پنجصد و پنجاه نفر ديگر هنوز هم درانجا زنداني هستند.

XS
SM
MD
LG