لینک های دسترسی

دستگيري  چند مصري به اتهام دست داشتن در حملات بر يک صيفيه بحيره احمر - 2004-10-25


مصر ميگويد پنج مصري را بخاطر کمک شان در توطئهء بم گذاري، که باعث هلاکت ۳۴ نفر در هوتل هاي صيفيه بحيره احمر در قبلً از شروع ماه شد، دستگير کرده است. مامورين همچنان گفتند چهار نفررا که بم گذاري را انجام داده اند تشخيص داده اند. آنها اظهار داشتند اياد صالح سعيد فلسطيني، که گفته مي شود طرح حمله را چيده بود، با سليمان احد صالح مصري حين وقوع انفجارات کشته شده است و اما دو مظنون ديگر ، که هردو مصري اند، هنوز متواري ميباشند.

وزارت داخله مصر گفت طراحان عمده انفجارات در صيفيه بحيره احمر علائم افراط گرائي اسلامي نشان داده اند اما وزارت داخله از ارتباطات وسيعتر آنها با گروه هاي دهشت افگن تذکر نداده است. اسرائيل گروه دهشت افگن القاعده را مسئول آن حملات خوانده است. بتاريخ ۷ اکتوبر سه بم بطور جدا از هم درهوتل هاي واقع درساحه طبه و راس شيطان که بنزد سياحين اسرائيلي محبوبيت داشت منفجر شد.

XS
SM
MD
LG