لینک های دسترسی

Breaking News

حمله  هوائي  ايالات  متحده  بر  فلوجه - 2004-10-28


با آغاز مواصلت هشتصد عسکر برتانيه به بغدادبمنظور فرصت دادن به عساکر امريکائي جهت تهاجم نظامي متوقعه بر فلوجه، طياره هاي جنگي ايالات متحده حمله ديگر هوائي را بر سنگر گاه شورشيان درين شهر بعمل آورد.

اردوي ايالات متحده ميگويد آنچه را که پناه گاهء ابو مصعب الزرقاوي دهشت افگن تحت تعقيب خواند بمبارد کرده است. باشندگان محلي ميگويند دو نفر ديگر که شورشي نبودند کشته شدند. در يک انکشاف جداگانه يک گروه تندرو اسلامي بيانيه و تصاويري در صفحه کمپيوتري خود نشر کرده و ميگويد يازده عراقي محافظ گارد ملي هستند که اختطاف و اعدام شده اند. اين ادعا بلا درنگ تائيد شده نتوانست.

و در بغداد يک عسکر امريکائي و يک ملکي عراقي در انفجار بم تعبيه شده در يک موتر کشته شده اند. يک عسکر ديگر ايالات متحده در شمال بغداد زماني کشته شد که گزمه آنها تحت حمله قرار گرفت

XS
SM
MD
LG