لینک های دسترسی

Breaking News

دو تهاجم  هوائي قواي  ايالات  متحده  بر اهداف  مضنون شورشيان در شهر  فلوجه - 2004-11-04


قواي ايالات متحده دو تهاجم هوائي را بر اهداف مضنون شورشيان در شهر فلوجه عراق انجام داده اند.

يک نطاق نظامي ايالات متحده درعراق ميگويد اين تهاجمات هوائي امروز مواضع معلوم شورشيان را در شمالشرق و جنوب شرق شهر فلوجه که در پنجاه کيلو متري غرب بغداد موقعيت دارد مورد حمله قرار داد. اين حملات به تعقيب بمباري هاي شديدي بعمل آمده که شاهدان عيني ميگويند بر چندين منطقه در فلوجه انجام شده است. اين حملات در حالي بعمل آمد که عساکر امريکائي براي يک تهاجم عمده متوقعه براين شهر براي رهائي از شر شورشيان قبل از انتخابات مجوزه ماه جنوري آمادگي ميگيرند. در عين زمان مامورين عراقي ميگويند يک بم تعبيه شده در يک موتر امروز در اسکندريه در پنجاه کيلو متري جنوب بغداد منفجر گرديد . گزارشهاي اولي ميگفت چندين نفر تلفات ديده اند ولي جزئياتي تا کنون بدست نيامده است.

XS
SM
MD
LG