لینک های دسترسی

Breaking News

رهبران ارشد فلسطين جهت ارزيابي وضع عرفات به پاريس ميروند. - 2004-11-07


رهبران ارشد فلسطين ميگويند بروز دوشنبه به پاريس ميروند تا در مورد صحت ياسر عرفات مشوره کنند.

وضع صحي ياسر عرفات که در يک شفاخانه پاريس بستر ميباشد، هنوز جدي است و چنين اظهار عقيده ميشود که وضع او رو بخرابي است. قرار است مامورين ارشد، بشمول احمد قرعيه، صدراعظم و محمود عباس، صدراعظم سابق به فرانسه بروند.

اين سفر مجوزه به تعقيب بيانات رهبران سياسي فلسطين و رهبران گروه هاي تندرو در نظر گرفته شد که ميگفتند در صورت وفات ياسر عرفات عليل متحد شوند.

همچنان امروز، اسرائيل ميگويد آمادگي را براي دفن رهبر ديرينه فلسطين در غزه تکميل کرده است. ياسر عرفات در گذشته واضح ساخته است که ميخواهد در بيت المقدس دفن شود ولي اسرائيل آنرا رد مينمايد.

XS
SM
MD
LG