لینک های دسترسی

Breaking News

نزديکي  پايان حيات عرفات در شفاخانه  پاريس - 2004-11-09


منابع فلسطيني ميگويند ياسر عرفات بعد از فرو رفتن در کوماي عميق صبح امروز، در شفاخانه پاريس در حال نزع است. اين منابع ميگويند احمد قوريعه صدراعظم فلسطين با داکتران فرانسوي ملاقات نمود و جزئيات وضع صحي اورا بدست آورد ولي اين جزئيات افشا نشده است. قبل بر آن، يک نطاق شفاخانه گفت وضع عرفات از ديشب به اينطرف وخيم شده است. يک نطاق شفاخانه اين وضع را قابل توجه خواند ولي تفصيلي نداد. مريضي عرفات تا کنون رسماً تشخيص نشده است. احمد قوريعه صدراعظم فلسطين ، سلف او محمد عباس و نبيل شعث وزير خارجه فلسطين ديروز به پاريس رفتند. آنها در اول سفر شانرا بعد از فسخ کردند که سوهه عرفات، خانم ياسر عرفات آنها را متهم نمود که براي کودتا عليه شوهرش دسيسه دارند.

XS
SM
MD
LG