لینک های دسترسی

Breaking News

مذاکرات صلح ساحل عاج - 2004-11-14


اولوسيگون اوباسانجو، رئيس جمهور نايجريا ميزبان مذاکرات رهبران کشورهاي غرب افريقا روي احياي عمليهء صلح ساحل عاج است.

ساحل عاج رئيس پارلمان خود را باين مذاکرات اعزام کرده که شامل رؤساي دول گبون، گانا، بورکينا فاسو، سنيگال و توگوست.

در عين زمان، تابو مبکي، رئيس جمهور افريقاي جنوبي بمنظور کمک در حل بحران، در پريتوريا بار ديگر با رهبران مخالفين حکومت ساحل عاج بطور جداگانه ملاقات کرد.

فرانسه ميگويد عساکر حافظ صلح خود را در ساحل عاج نگه ميدارد و ژاک شيرک، رئيس جمهور فرانسه تعهد کرده که از ظهور يک رژيم فاشيستي و يا انارشيزم دران کشور جلوگيري کند.

لوران گباگبو، رئيس جمهور ساحل عاج ميگويد به تعقيب يک حملهء فرانسه در ماهء جاري بر طيارات نظامي ساحل عاج، قواي دافع هواي آن کشور را باز سازي خواهد کرد.

فرانسه ميگويد لان حمله در پاسخ به بمباردمان ساحل عاج بر قلمرو شورشيان است که باعث قتل نه عسکر فرانسوي و يک فرد ملکي تبعهء ايالات متحده شد.

XS
SM
MD
LG