لینک های دسترسی

Breaking News

پروگرام غذا بمقابل کار در هند - 2004-11-14


هند بمنظور جلوگيري از گرسنگي مليون ها دهاتي فقير و بيکار يک پروگرام وسيع غذا بمقابل کار را آغاز کرده است.

من موهن سنگه، صدراعظم هند بروز يکشنبه اين پروگرام ضد فقر را طي مراسمي در يک قريه در ايالت اندهرا پرديش آغاز کرد. اين پروگرام در ۱۵۰ منطقه’ فقيرترين آن کشور که معروض به مصيبت هاي طبيعي بوده مشاغل ايجاد خواهد کرد.

دهقانان راه ها و پل اعمار خواهند کرد و نهرهاي آبياري حفر خواهند نمود و تانک هاي ذخيره’ آب را ترميم خواهند کرد. آنها معادل پنج کيلوگرام غله و معادل حد اقل ربع ارزش آن پول نقد در روز دريافت خواهند کرد.

بارندگي کم در سال جاري دهقاهانا را مجبور ساخت قرضه بگيرند و يک تعداد آنها که نتوانستند پول قرضه را بپردازند خودکشي کردند.

XS
SM
MD
LG